Knihovna Návsí                                                                

                                                                             

      

Vítáme Vás v Knihovně Návsí

(Moravskoslezský kraj)

                  *** při návštěvě knihovny zjistíte, že život je krásný ***

Proč chodit do knihovny?

 

  DNE 10. 2. (středa) - 12. 2. 2016 (pátek) JE KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODU NEMOCI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

Knihovna Návsí /www.naseknihovna.cz/navsi

Knihovna Návsí je veřejná univerzální knihovna zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí obce Návsí ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Důraz je kladen na práci s dětmi. Hlavní činností knihovny je získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování knih, periodik, map, sbírek  zákonů a dalších informačních pramenů.

  • půjčování knih, časopisů

  • bibliograficko-informační služby

  • vyhledávání v on-line katalogu Clavius včetně souborného katalogu knihoven ČR

  • veřejný Internet

  • tisk – ČERNOBÍLE I BAREVNĚ

  • Meziknihovní výpůjční služba – zprostředkování výpůjček z jiných knihoven ČR

  • informační knihovnické lekce pro žáky základních škol

  • kulturní akce, přednášky, besedy, soutěže pro mládež

  • doplňování knižními novinkami jak český tak i polský fond knihovny.

 

                                                                                                                                                                                 

 

                   Pomozte vylepšit knižní fond!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pokud chcete mít vypůjčku déle, než je určená doba, pošlete žádost o prodloužení vypůjčky na e-mail: rena.kantor@seznam.cz

Nezapomeňte v e-mailu uvést jméno, příjmení a číslo domu!

 

 

           

 

MiniaplikacePočitadlo přístupů